Kvit insektpudder 250 gram

Varenr.: 9047073

Kvit insektpudder 250 gram

Varenr.: 9047073
  • Kvit insektpudder er et effektivt og hurtigtvirkende middel mod insekter
  • Kan bruges mod myrer, sølvfisk, kakerlakker, ørentviste og andre krybende insekter, ligesom det også kan anvendes mod murbier og hvepse
  • Bruges udendørs omkring bygninger, og der skal bruges 25 gram pr. m²
  • Indeholder 250 gram, som rækker til 10 m²
  • Kan bruges fra marts til oktober
103.00

Varebeskrivelse

Kvit insektpudder mod insekter

Kvit Insektpudder bruges mod myrer, sølvfisk, kakerlakker, ørentviste og andre krybende insekter, ligesom den også kan bruges mod murbier og hvepse. Den bruges udendørs omkring bygninger, og den virker hurtigt og effekt ved kontakt med insekterne.

Kvit Insektpudder er et puddermiddel, som spredes ud, hvor insekterne er. Det kan være ved indgangshullet til myreboet eller langs soklen på huset for at undgå, at insekterne kommer ind. Insektpudderet er udelukkende til udendørs brug.

Fordele ved Kvit insektpudder:

  • Virker hurtigt og effektivt ved kontakt
  • Skader ikke prydvækster

Dosering:

Der skal bruges 25 gram pr. m². Flasken vendes for at dosere insektpudderet. Indeholder 250 gram, som rækker til 10 m².

Anvendelsesperiode:

Kan bruges fra marts til oktober.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com 
 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Advarsel 
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P391 Udslip opsamles. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til et indsamlingssted for farligt affald.

PROTECT_HOME

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 250 gram
Bekæmper Insekter