Ansvarligt og bæredygtigt træ med FSC®

Hos jem & fix tilbyder vi et bredt udvalg af FSC-mærkede byggematerialer og produkter. Det gør vi, fordi det er vigtigt for os at passe på vores skove og holde dem fulde af liv, så nutidens og fremtidens generationer kan nyde godt af dem. Vi ser desuden FSC® og bæredygtigt skovbrug som løftestang til at øge vores fokus på ansvarligt forbrug og produktion, så vi bidrager positivt til at gøre en bæredygtig forskel i hverdagen og i vores forretningsdrift.

Grøn skov

Hvad er FSC®?

FSC står for Forest Stewardship Council® og er en verdensomspændende mærkningsordning bygget op omkring sporbarhedscertificering, der har til hensigt at sikre bæredygtig skovdrift med respekt for natur, dyr og mennesker på hele kloden med bæredygtigt træ og papir som output.

Et centralt omdrejningspunkt i mærkningsordningen er sporbarhed, og derfor er certificering påkrævet for såvel skovejere, savværker, producenter og handelsvirksomheder, der kontrolleres årligt

Når du køber en FSC-mærket vare i jem & fix har du derfor vished for, at der passes på skovene og de mennesker og dyr, som bor i dem. FSC-mærket sikrer, at skovarealet vil være det samme generation efter generation, og at sjældne og truede arter og deres levesteder beskyttes. Herudover sikrer FSC, at skovarbejderne er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn.

FSC-fakta

Grundlaget for FSC-mærkningen er at sikre følgende:

  • At skove drives bæredygtigt
  • At der ikke fældes mere træ, end de enkelte skove kan reproducere
  • At lokalbefolkninger fortsat kan bruge skovene
  • At skovarbejdere arbejder under sikre forhold og til en fair løn
  • At dele af skovens indtægter øremærkes til at gøre gavn lokalt
  • At der tages hensyn til naturens plante- og dyreliv

Se efter FSC-mærkede produkter i vores webshop på jemogfix.dk, og kig efter FSC-mærkede produkter næste gang du handler i din lokale jem & fix butik (FSC® N001784).

FSC-logo

Vil du vide mere?

jem & fix er medlem af og støtter FSC Danmark, som arbejder aktivt med at udbrede kendskabet til FSC og brugen af FSC-certificerede produkter i Danmark og i Norden.

Forest Stewardship Council® (FSC) er en global non-profit certificeringsordning til træ fra bæredygtigt drevne skove og ansvarlige kilder. FSC hjælper med at passe på skovene og de mennesker og dyr, som bor i dem.

Læs og lær mere om FSC-mærkningen på www.fsc.dk og www.fsc.org.
Du kan også se denne film fra FSC:

videofront.jpg