Pattex Tekstillim, 20 gram

Varenr.: 9042567

29,95/stk 1.497,50 pr. kg

Vandafvisende, hurtig hærdetid 30 min. Strygbar. Til limning af tekstiler, læder, filt og skum.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 19. apr 2019 8:22

Limen kan anvendes på de fleste overflader. Limen indeholder ingen opløsningsmidler. Indeholder 20 gram.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.