Borup husholdningssprit 93% 0,5 liter

Varenr.: 9012043

16,95/stk 33,90 pr. ltr
  • Borup denatureret husholdningssprit 93% bruges til at fjerne pletter efter kugle- og spritpenne og pudsning af vinduer 
  • Den kan også anvendes til rensning af elektronik og som brændstof på en fondues brænder
  • Indeholder 0,5 liter

Borup husholdningssprit 93% 0,5 liter

Borup denatureret husholdningssprit 93% bruges til pletfjerning, pudsning af vinduer, rensning af elektronik og som brændstof på fonduens brænder. Den er effektiv til fjernelse af pletter fra kuglepenne og spritpenne, og den kan også fjerne hvide varmepletter på lakerede borde.

Indeholder 0,5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Meget brandfarlig væske og damp (H225). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt (P403 + P235). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501). 

 

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 0,5 liter
Mærke Borup
Type Husholdningssprit