Weber Cempexo betonklæber - 1 liter

Varenr.: 9018550

Weber Cempexo betonklæber - 1 liter

Varenr.: 9018550
  • Weber Cempexo grunder giver bedre vedhæftning og modvirker tidlig udtørring og revner
  • Betonklæberen kan bruges direkte på overfladen eller tilsættes beton/mørtel for at forbedre fleksibilitet, elasticitet og vedhæftning
  • Der er 1 liter i beholderen
119.00

Varebeskrivelse

Weber Cempexo betonklæber til bedre vedhæftning

Weber Cempexo grunder giver en bedre vedhæftning og modvirker tidlig udtørring og revner i mørtel og beton. Betonklæberen kan anvendes som vedhæftningsforbedrende svumning inden mørtel/beton-reparationer eller tilsættes mørtel/beton til forbedring af fleksibilitet, elasticitet og vedhæftning. Velegnet som grunder, inden maling med Weber Cempexo murfarve.

Der er 1 liter i beholderen, og det blandes inden brug. Påføres med en blød kalkkost i 1-2 omgange.

Produktdetaljer:

  • Forbrug: 0,02 liter pr. m²
  • Blanding: 1 del grunder til 10 dele vand
  • Opbevaring: Frostfrit

Vær opmærksom på:

EUH208 Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2- methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6], 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Logo Weber

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 1 liter
Anvendelse Grunder
Inde/ude Inde og ude

Info & guides