Trærens 1 liter fra Luxi

Varenr.: 9027390

39,00/stk

Specialprodukt til forbehandling af træværk

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 23. apr 2019 19:21

Luxi Trærens fjerner snavs, fedt og gamle olie- eller sæberester, og anvendes til trægulve, trælofter m.v. før behandling med Luxi panelhvid, lud, sæbe, olie, bejdse eller lak.
1 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Kan ætse metaller. (H29) Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke damp/spray.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.  

LUXI.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Anvendelse Rengøring af træ
Mærke Luxi

Sammenlign produkter

Du kigger på

Trærens 1 liter fra Luxi

Specialprodukt til forbehandling af træværk

39,00 /stk

  • Indhold 1 liter
  • Anvendelse Rengøring af træ
  • Mærke Luxi
  • 1 liter
  • Rengøring af træ
  • Luxi