Gulvmaling alkyd grå 2,5 liter - Luxi

Varenr.: 9019456

299,00/stk 119,60 pr. ltr
 • Luxi alkyd gulvmaling er en slidstærk gulvmaling, som bruges til gulve af beton, cement og træ indendørs
 • Malingen flyder godt sammen ved påføring, som kan gøres med pensel eller rulle
 • Den giver en halvblank overflade og er let at rengøre
 • Gulvmalingen er grå
 • Indeholder 2,5 liter
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 20. apr 2019 13:23

Luxi alkyd gulvmaling i grå 2,5 liter

Luxi alkyd gulvmaling er en tæt og slidstærk gulvmaling, som er velegnet til indendørs maling af gulve af beton, cement og træ. Den flyder godt sammen ved påføring uden stribedannelse, og den er halvblank og let at rengøre. Inden brug, skal gulvet være rent, tørt og fri for olie, fedt, voks og sæberester. Tidligere malede gulve rengøres med grundrengøring, matslibes og skylles efter med vand, inden de males igen.

Denne gulvmaling er grå, og der er 2,5 liter i spanden. Den påføres med pensel eller rulle.

Produktdetaljer:

 • Farve: Grå
 • Glans: Halvblank
 • Tørretid: 6 timer
 • Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter. pr. behandling
 • Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin
 • Opbevaring: Køligt, men frostfrit

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226) Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)  

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.  

Specifikationer

Dækkeevne m2 pr. liter 10-12 m²
Indhold 2,5 liter
Glans 50
Tørretid 6 timer
Farve Grå
Mærke Luxi
Baseret på Oliebaseret

Sammenlign produkter

 • Baseret på Oliebaseret
 • Dækkeevne m2 pr. liter 10-12 m²
 • Farve Grå
 • Glans 50
 • Indhold 2,5 liter
 • Mærke Luxi
 • Tørretid 6 timer
 • Akrylbaseret
 • 8 m²
 • Pastelgrå
 • 50
 • 2,5 liter
 • Luxi
 • 6 timer
 • Akrylbaseret
 • 8 m²
 • Hvid
 • 50
 • 2,5 liter
 • Luxi
 • 6 timer
 • Oliebaseret
 • 10-12 m²
 • Grå
 • 50
 • 2,5 liter
 • Luxi
 • 6 timer