Universalrengøring citrus 1 liter - Bling

Varenr.: 9056386

9,95/stk 7,96 pr. ltr
  • Bling universalrengøring til rengøring i hele hjemmet
  • Opløser effektivt snavs og fedt og efterlader overfladen skinnende ren med en mild duft af citrus
  • Anvendes fortyndet med vand, men ved genstridige pletter kan den bruges ufortyndet 
  • Indeholder 1 liter

Bling universalrengøringsmiddel med citrus duft

Bling universalrengøring kan bruges til rengøring i hele hjemmet. Den opløser effektivt snavs og fedt og efterlader overfladen skinnende ren og spreder en mild duft af citrus i rummet. 

Der skal bruges 1 hættefuld universalrengøring til 1,5 liter vand. Er overfladen kraftigt tilsmudset, kan der anvendes 2 hættefulde til 1 liter lunkent vand. På genstridige pletter kan midlet anvendes ufortyndet, og overfladen bearbejdes med en blød klud eller svamp. Overfladen tørres efter med en klud vredet op i rent vand. 

Test altid på et ikke synligt sted før brug. 

Indeholder 1 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P305+P351+P338, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313, Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Bling Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Bruges til Rengøring
Type Rengøringsmiddel