Mineralsk terpentin 2,5 liter - Stabile

Varenr.: 9040793

48,00/stk 19,20 pr. ltr
 • Stabile mineralsk terpentin bruges til fortynding af olie- og alkydmaling og træbeskyttelse
 • Bruges også til rengøring af pensler og ruller
 • Der er 2,5 liter i beholderen
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 17. sep 2019 14:22

Mineralsk terpentin til fortynding af træbeskyttelse

Stabile mineralsk terpentin anvendes som fortynder til oliemaling, alkydmaling og træbeskyttelse. Mineralsk terpentin er også velegnet til rengøring af pensler, ruller og andet værktøj brugt til oliemaling.

Der er 2,5 liter i beholderen.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

      

Fare

Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå udledning til miljøet.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. 

stabile.jpg

Specifikationer

Type Mineralsk terpentin
Mærke Stabile
Indhold 2,5 liter

Sammenlign produkter

Du kigger på

Mineralsk terpentin 2,5 liter - Stabile

Til fortynding af olie- og alkydmaling samt rengøring af pensler.

48,00 /stk

 • Mærke Stabile
 • Type Mineralsk terpentin
 • Indhold 2,5 liter
 • Stabile
 • Afløbsrens
 • 1 liter
 • Borup
 • Mineralsk terpentin
 • 5 liter
 • Borup
 • Mineralsk terpentin
 • 2,5 liter
 • Stabile
 • Afløbsrens
 • 2,5 liter
 • Borup
 • Eddikesyre
 • 5 liter
 • Borup
 • Rensebenzin
 • 0,5 liter
 • 300 gram
 • Borup
 • Wienerkalk
 • Stabile
 • Husholdningssprit
 • 1 liter
 • Stabile
 • Mineralsk terpentin
 • 1 liter
 • Borup
 • Cellulosefortynder
 • 2,5 liter
 • Stabile
 • Eddikesyre
 • 1 liter
 • Borup
 • Demineraliseret vand
 • 1 liter
 • Stabile
 • Cellulosefortynder
 • 1 liter
 • Stabile
 • Petroleum
 • 1 liter
 • Stabile
 • Rensebenzin
 • 1 liter
 • Borup
 • Husholdningssprit
 • 0,5 liter
 • 300 gram
 • Borup
 • Oxalsyre
 • Borup
 • Acetone
 • 0,5 liter
 • Stabile
 • Salmiakspiritus
 • 1 liter
 • Borup
 • Kaustisk soda
 • 1 liter
 • Borup
 • Rust- og kalkfjerner
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Mineralsk terpentin
 • 0,5 liter
 • 350 gram
 • Borup
 • Citronsyre
 • Stabile
 • Rå linolie
 • 1 liter
 • Borup
 • Cellulosefortynder
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Saltsyre
 • 5 liter
 • Stabile
 • Mineralsk terpentin
 • 2,5 liter