Kvit insektpudder 250 g

Varenr.: 9047073

129,00/stk 516,00 pr. kg
  • Kvit insektpudder kan bruges overalt, hvor insekter generer både indendørs og udendørs omkring bygninger, på stier og terrassen
  • Virker både mod myrer, kakerlakker, sølvfisk, ørentviste, murbier og hvepse
  • Strøs ud, hvor insekterne generer og virker hurtigt og effektivt. Indeholder 250 g, der rækker til 10 m2
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 17. jan 2019 10:21

Bredtvirkende puddermiddel mod diverse insekter, der kan bruges både ude og inde. Virker hurtigt og effektivt.


* Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.
* Ukrudtsmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
* RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com
 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (P102). Undgå udledning til miljøet (P273). Udslip opsamles (P391). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).