Keeper koncentrat mod ukrudt 1 liter

Varenr.: 9047068

199,00/stk
  • Keeper koncentrat mod ukrudt til opblanding i vand - 1 liter rækker til ca. 1000 m2
  • Mod al slags ukrudt og rodnet - også det besværlige som skvalderkål, bjørneklo og mælkebøtter
  • Det bekæmpede ukrudt visner i løbet af 2 uger
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 23. mar 2019 15:23

Keeper ukrudtskoncentrat er særligt velegnet til store områder med besværligt og genstridigt ukrudt som f.eks. skvalderkål og mælkebøtter. 1 liter rækker til 1.000 m².


* Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.
* Ukrudtsmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
* RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com

 


Vær opmærksom på:

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).  Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelseshandsker (P280). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til kommunale regler for affaldshåndtering (P501).