Husholdningssprit 93% 1 liter - Stabile

Varenr.: 9049051

28,00/stk
  • Stabile husholdningssprit kaldes også denaturereret sprit 93%
  • Det bruges til rengøring og pletfjerning samt pudsning af vinduer, spejle og forkromede overflader
  • Der er 1 liter i beholderen
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 19. jun 2019 20:21

Husholdningssprit til rengøring og pletfjerning

Stabile husholdningssprit eller denatureret sprit, som det også kaldes, 93% anvendes til rengøring og pletfjerning. Husholdningssprit er velegnet til pudsning af fx vinduer/glas, spejle og forkromede overflader. Pletter fra kugle- og spritpenne eller græspletter kan også fjernes med sprit.

Der er 1 liter i beholderen.
 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare!

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

stabile.jpg