Universalgas 789 ml 450 g - Grillexpert

Varenr.: 9047132

Universalgas 789 ml 450 g - Grillexpert

Varenr.: 9047132
  • Universalgas fra Grillexpert med et indhold på 450 gram
  • Denne lille gasdåse kan bruges til gasgrill, minigasblus, ukrudtsbrændere, gasbrændere m.m.
  • Med det rette udstyr er det let at koge vand og lave mad med en gasdåse på skovturen eller campingturen
  • Dåsen indeholder 450 g/789 ml af Butan-Propan gasblanding
44.50

Varebeskrivelse

Lille gasdåse med 450 g

Denne lille dåse gas er ideel til gasgrillen, minigasblus, ukrudtsbrændere, gasbrændere og mange andre ting, hvor du har brug for gas i små mængder, eller hvor det er mest praktisk at tage en lille dåse gas med. Perfekt til skovturen, campingtur eller derhjemme, når du skal bruge en gasbrænder (gasbrænder medfølger ikke). 

Der er 450 g/789 ml i en dåse.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare
Yderst brandfarlig gas. (H220)
Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. (H280)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. (P377) I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder. (P381) Opbevares på et godt ventileret sted. (P403) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

grillexpert

Specifikationer

Type Værdi
Type Gas
Mærke Grillexpert

Info & guides