Værd at vide, når du griller i tørkeperioder 

I perioder med meget tørt vejr bør du være ekstra forsigtig og tage de korrekte forholdsregler, når du tænder op i grillen – uanset om du har gasgrill eller kulgrill.

  1. Placér din grill på et stabilt, ikke brændbart underlag med sikker afstand

  2. Brug aldrig brandfarlige væsker. Det er sikrest at tænde op med optændingsblokke eller elektriske grillstartere. Med et grillstarterrør har du bedre styr på optænding af briketterne

  3. Tjek regulator og slange på din gasgrill for utætheder. Husk også at lukke for gassen på regulatoren eller afmontér den efter brug. Tøm din fedtopsamler hver gang, så du minimerer risikoen for ”fedtbrand”

  4. Vær opmærksom på vejrforhold og omgivelser

  5. Husk altid at have en spand med vand i nærheden

  6. Grill kun udendørs og hold øje med grillen

  7. Inden du forlader grillen, bør du sørge for, at den er helt slukket. Lad asken blive i den tillukkede grill natten over. Dagen efter kan du hælde asken over i en metalspand. Aske og kulrester skal være helt kolde, før du smider det i skraldespanden

  8. Afbrændingsforbud er ikke det samme som et grillforbud – men det kan det være

Grillstarter fyldt med kul antændes stående i grillen