Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Træ- & metalmaling oliebaseret sort 0,75 l - Luxi

Varenr.: 9019430

129,00/stk 172,00 pr. ltr
 • Oliebaseret Luxi træ- & metalmaling bruges til færdigmaling af grundet træ og metal
 • Den giver en robust og vejrbestandig overflade og er særdeles velegnet til fyldig påføring
 • Med glans 45, som gør den slidstærk og let at rengøre, og giver en halvblank overflade
 • Denne udgave er sort
 • 0,75 liter i bøtten, som rækker til 10-12 m² pr. liter
 • Denne Luxi træ- & metalmaling er produceret af Flügger Denmark A/S

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Træ- & metalmaling oliebaseret sort 0,75 l - Luxi

129,00 /stk

Afdækningsfolie med tape 55 cm x 33 meter

39,00 /stk

Træ- & metalmaling oliebaseret sort 0,75 l - Luxi

129,00 /stk

Afdækningsfolie med tape 55 cm x 33 meter

39,00 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

168,00 kr.

Oliebaseret Luxi træ- & metalmaling i sort

Denne Luxi træ- & metalmaling er oliebaseret, og den giver en robust og vejrbestandig overflade. Den er særdeles velegnet til fyldig påføring. Det er en alkyd-maling, som gulner med tiden, især de steder hvor overfladen ikke udsættes for lys. Du kan bruge den både inde og ude til færdigmaling af grundet træ og metal. Indendørs er den velegnet som mellem- og færdigstrygning på døre, karme, lister, vinduer, møbler mm.

Den er med glans 45, som gør den ekstra slidstærk og let at rengøre. Overfladen bliver halvblank, og denne udgave er sort. Der er 0,75 liter i bøtten, som rækker til 10-12 m² pr. liter. Malingen påføres med pensel, korhåret malerulle, malepude eller sprøjte. Luxi træ- & metalmalingen er produceret af Flügger Denmark A/S.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 0,75 liter
 • Farve: Sort
 • Glans: 45, halvblank
 • Tørstof:  Vægt 67%
 • Påføringstemperatur: Min. +10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%
 • Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter pr. behandling
 • Fortynding: Skal ikke fortyndes
 • Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin
 • Opbevaring: Køligt, men frostfrit

Tørretid ved 23°C, 60% RF: 

 • Støvtør: 6 timer
 • Genbehandlingstør: 24 timer

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel
P280 - Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261 - Undgå indånding af dampe.P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder CMIT/MIT (3:1). Kan udløse allergisk reaktion. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. Produktet opfylder kriteriet for PBT eller vPvB ifølge direktiv (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII: Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB. Klude med produktet kan selvantænde. Mættes med vand eller destrueres.

LUXI.jpg

Specifikationer

Indhold liter 0,75 liter
Rækkeevne 10-12 m² pr. liter
Tørretid 24 timer
Mærke Luxi
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Farve Sort
Type Træ- og metalmaling