Træ- & metalmaling oliebaseret sort 0,75 l - Luxi

Varenr.: 9019430

129,00/stk 172,00 pr. ltr
 • Oliebaseret Luxi træ- & metalmaling bruges til færdigmaling af grundet træ og metal
 • Den giver en robust og vejrbestandig overflade og er særdeles velegnet til fyldig påføring
 • Med glans 45, som gør den slidstærk og let at rengøre, og giver en halvblank overflade
 • Denne udgave er sort
 • 0,75 liter i bøtten, som rækker til ca. 8 m²
 • Denne Luxi træ- & metalmaling er produceret af Flügger Denmark A/S

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Træ- & metalmaling oliebaseret sort 0,75 l - Luxi

129,00 /stk

Afdækningsfolie med tape 55 cm x 33 meter

39,00 /stk

Træ- & metalmaling oliebaseret sort 0,75 l - Luxi

129,00 /stk

Afdækningsfolie med tape 55 cm x 33 meter

39,00 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

168,00 kr.

Oliebaseret Luxi træ- & metalmaling i sort

Denne Luxi træ- & metalmaling er oliebaseret, og den giver en robust og vejrbestandig overflade. Den er særdeles velegnet til fyldig påføring. Det er en alkyd-maling, som gulner med tiden, især de steder hvor overfladen ikke udsættes for lys. Du kan bruge den både inde og ude til færdigmaling af grundet træ og metal. Indendørs er den velegnet som mellem- og færdigstrygning på døre, karme, lister, vinduer, møbler mm.

Den er med glans 45, som gør den ekstra slidstærk og let at rengøre. Overfladen bliver halvblank, og denne udgave er sort. Der er 0,75 liter i bøtten, som rækker til ca. 8 m². Malingen påføres med pensel, korhåret malerulle, malepude eller sprøjte. Luxi træ- & metalmalingen er produceret af Flügger Denmark A/S.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 0,75 liter
 • Farve: Sort
 • Glans: 45, halvblank
 • Tørstof:  Vægt 67%  
 • Påføringstemperatur: Min. +10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%
 • Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter pr. behandling
 • Fortynding: Skal ikke fortyndes
 • Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin
 • Opbevaring: Køligt, men frostfrit 

Tørretid ved 23°C, 60% RF: 

 • Støvtør: 6 timer
 • Genbehandlingstør: 24 timer  

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226) Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)  

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.  

LUXI.jpg

Specifikationer

Indhold liter 0,75 liter
Rækkeevne 10-12 m² pr. liter
Tørretid 24 timer
Mærke Luxi
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Farve Sort
Type Træ- og metalmaling