Pinotex Classic transparent teak 5 liter

Varenr.: 9053401

389,00/stk 77,80 pr. ltr
 • Pinotex Classic transparent modvirker fugtoptagelse i træet og beskytter mod alger, blåsplint og skimmelsvamp
 • Denne udgave er i farven teak, og den fremhæver træets årer og struktur og bevarer træets glød
 • Kan bruges på alle træoverflader, ligesom den kan anvendes på nyt træ og tidligere behandlet træ
 • Tyndtflydende og kan påføres med både rulle og pensel
 • Indeholder 5 liter og har en rækkeevne på 7-10 m² pr. liter

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Pinotex Classic teak træbeskyttelse 5 liter

389,00 /stk.

77,80/ltr

Pinotex Super Base BPR grundingsolie 2,5 liter

279,00 /stk.

111,60/ltr

Pinotex Classic teak træbeskyttelse 5 liter

389,00 /stk.

77,80/ltr

Pinotex Super Base BPR grundingsolie 2,5 liter

279,00 /stk.

111,60/ltr

2 Varer valgt

Samlet pris:

668,00 kr.

Pinotex Classic transparent teak - 5 liter

Beskyt dit træværk med Pinotex Classic transparent. Det er en transparent træbeskyttelse, som fremhæver træets årer og struktur og bevarer træets glød. Denne er i farven teak.

Pinotex Classic transparent er alkydbaseret, og den modvirker fugtoptagelse i træet og beskytter mod sprækker, ligesom den også beskytter træet mod begroninger som alger, blåsplint og skimmelsvamp. Den er tyndtflydende og kan påføres med både rulle og pensel.

Den kan bruges til alle træoverflader, ligesom den kan anvendes på nyt træ, og træ der tidligere er blevet behandlet med alkydolietræbeskyttelse. Det anbefales at grunde Pinotex Superbase (varenr. 9055527), inden du påfører Pinotex Classic transparent. Træet skal have 2 gange med Pinotex Classic transparent.

Produktdetaljer:

 • Farve: Teak
 • Indhold: 5 liter
 • Tørretid ved 23°C 50% RF: 8 timer - kan overmales 23°C 50% RF: 24 timer
 • Rækkeevne 7-10 m² pr. liter afhængig af træets sugeevne
 • Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin
 • Opbevaring: Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys

 


 

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen 
kontakt kan give tør eller revnet hud.

Specifikationer

Indhold liter 5 liter
Dækkeevne m2 pr. liter 7-10 m²
Tørretid ca. 8 timer
Baseret på Oliebaseret
Mærke Pinotex
Variant Pinotex Classic
Farve Teak
Dækkende/transparent Transparent