Hammerite No. 1 Anti Rust Primer brun 750 ml

Varenr.: 9012269

Hammerite No. 1 Anti Rust Primer brun 750 ml

Varenr.: 9012269
  • Hammerite No. 1 Anti Rust Primer er en effektiv grundmaling, inden metallet behandles med metalmaling
  • Stopper rust og forhindrer, at ny rust dannes, og så er den selvudjævnende, som er en stor fordel på større områder med rust
  • Kan bruges både inde og ude på fx havemøbler, døre, garageporte og jerntrapper
  • Den er brun og indeholder 750 ml
172.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Hammerite No. 1 Anti Rust Primer 750 ml

Hammerite No. 1 Anti Rust Primer er en effektiv grundmaling, som giver det perfekte underlag for de fleste typer af metalmalinger. Grunderen indeholder zink, som skaber en god grundbehandling, og den stopper rust og forhindrer ny rust i at blive dannet. Den er selvudjævnende, og det kommer især til sin ret på større overflader, der er angrebet af rust. Hammerite No. 1 Anti Rust Primer kan påføres direkte på den rustne overflade, hvor løstsiddende rust og maling først er fjernet og metallet rengjort. Efter påføring og tørring slutbehandles med metalmaling.

Den kan anvendes på fx døre, garageporte, jerntrapper, ovne, radiatorer og havemøbler.

Primeren kan bruges både inde og ude, og den er brun. Indeholder 750 ml.

Produktdetaljer:

  • Farve: Brun
  • Indhold: 750 ml
  • Overmalbar efter: 4 timer
  • Rækkeevne: 10 m² pr. liter

 


Vær opmærksom på:
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P273 - Undgå udledning til miljøet. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on og C(M)IT/MIT(3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Hammerite

Specifikationer

Type Værdi
Indhold liter 0,75 liter
Rækkeevne 10 m² pr. liter
Tørretid 4 timer
Farve Brun
Type Grundmaling til metal
Mærke Hammerite
Olie-/vandbaseret Oliebaseret

Dokumentation

Info & guides