Opsætning af tagrender

Se hvordan du sætter tagrender op.

Kapitler

Dette skal du bruge

Dette skal du bruge når du opsætter en tagrende

Starten

Start med en måle op til det første konsoljern

Placering af nedløb

Placering af nedløb, hvis det skal sidde midten

Opsætning af konsoljern

Hvor langt skal der være mellem konsoljernene

Placering af tagrende

Tagrenden skal nu placeres i konsoljernene

Hul til nedløb

Sådan skærer du hul til nedløbsrør

Tud og endestykke

Montering af tuden og endestykket

Sådan opsætter du tagrender

Her kan du se og læse lidt om, hvordan man opsætter en ny tagrende. Tag et kig på denne video eller følg denne guide trin for trin.

Trin 1

Først skal konsoljernene skrues fast og her skal du starte med at måle 10 cm ind til første konsoljern i begge ender der hvor tagrenden skal monteres.

 

 Materialeliste

 

    Følg vores links, og se udvalget

  

Trin 2

Brug dit vaterpas til at tjekke opsætningen, så tagrenden ender med at være helt i vater eller evt. med et lille fald mod nedløbet. Hvis nedløbet skal være i midten, kan det være en fordel at bruge en snor, som sættes fast på en skrue i hver ende. Snoren kan så trækkes lidt ned, der hvor nedløbet skal være, så sikrer du der er et lille fald hertil.

Trin 3

Mål afstanden mellem de to punkter (mellem punkterne til de første konsoljern i hver ende). De resterende konsoljern skal monteres med ens afstand - dog maks. 60 cm.

Trin 4

Så kan resten af konsoljernene monteres. Der findes mange forskellige typer konsoljern, men den type, vi har valgt, har en lille svingdel, der til sidst kan tilpasses og bukkes ned i tagrenden, så tagrenden holdes fast i rette position.

Trin 5

Så skal tagrenden i. Start med at lægge den løst i og tilpas den, så der kan opmåles til evt. afkortning af tagrenden samt opmåling til tuden, hvor nedløbet skal være. I denne guide har vi valgt en ståltagrende, der er belagt med zink. Til denne type tagrende skal man bruge en nedstryger til tilpasninger. Det er vigtigt, at du ikke bruger en vinkelsliber, da du kan brænde zinkoverfladen i stykker, så tagrenden kan ruste. Garantien bortfalder på denne type, hvis du bruger en vinkelsliber.

Fjern eventuelle grater fra hullet til nedløbet, så de ikke ender med at holde på skidt, så nedløbet stoppes. Brug evt. fil eller sandpapir.

Trin 6

Monter og fastgør tuden samt endestykket med tagrendelim, hvorefter hele tagrenden sættes fast i konsoljernene. Til samlingen i tagrenden bruger vi et samlingsbeslag med en pakning på, så det ikke behøver en fugestreg, det skal bare klikkes på.

Trin 7

Afslutningsvis skal nedløbet på samt evt. færdiggørelse af taget hvor der monteres tagfod for at vandet løber direkte ned i tagrenden. Du kan se en film her om montering af tagpap og tagfod.

Så er det fixet!