Sådan lægger du tagpap

3-2-1-fix!

Selvbyggerpap kan både bruges til renovering og til helt nye tage, hvor du undgår brug af åben ild, da det har selvklæbende kanter. Når det er rullet ud, skal det blot sømmes fast og klæbes sammen. Se, hvordan du gør i fix det selv-filmen, og hvad du skal bruge til projektet i materialelisten.

Ved større arealer anbefaler vi, at du benytter en fagmand til opgaven.

Se også filmen sådan sætter du tagrender op.

Tag med tagpap og tagrende

1: Start med murpap

Start med at lægge en bane med murpap langs kanten af dit tag, hvor tagrenden er. Rul det ud, og skær det til. Fastgør det derefter med alusøm. Når du har lagt murpappet på plads, er du klar til at placere tagfoden ovenpå.

Murpap rulles ud langs kanten på taget

Murpap rulles ud langs kanten på taget

2: Montering af tagfod

Tagfoden leder vandet ned i tagrenden, så vær opmærksom, når du placerer den. Tagfoden skal krydssømmes, og det er vigtigt, at du bruger alusøm for at undgå rust. Tilføj det næste stykke tagfod, søm stykkerne sammen og fortsæt langs hele tagets længde med samme fremgangsmåde. Når du kommer til det sidste stykke, skal du markere, hvor det skal afkortes. Brug gerne en pladesaks til dette. Slib det til sidst med sandpapir, så du undgår en eventuel ru kant.

Et tip er at holde sømmet, som vi viser i filmen. På denne måde er det nemmere at ramme præcist.

Tagfod monteres med alusøm

Tagfod monteres med alusøm

3: Montering af vindskede

På siden af taget, hvor der ikke er tagrender, skal du benytte en vindskede, som beskytter tagudhænget. Fremgangsmåden er den samme som med tagfødderne. Krydssøm dem og fortsæt hele vejen rundt. For en flot finish kan du bukke vindskeden om hjørnet. Afmål, hvor du vil lave dit buk. Brug en snedkervinkel og notér, hvor vil du skære. Udskæringen skal være ca. 45 grader eller mindre. Sæt den derefter på plads, og bøj den rundt om hjørnet. Når alle vindskeder er sømmet fast, er du klar til at lægge tagpap på konstruktionen.

 

Guiden fortsætter længere nede.

Vindskede tilpasses et hjørne

Vindskede tilpasses et hjørne

4: Læg tagpap

Start med at forberede nogle baner, så de passer til længden af dit tag. Skær dem lidt i overmål, så du er sikker på, at du har nok at arbejde med.

Så er du klar til at rulle tagpappet ud. Start fra tagfoden med den klæbende bane nedad. Søm det fast på den modsatte side, hvor den klæbende bane vender opad. Lad folien være på tagpappet, og slå sømmene igennem. Denne fjerner du blot senere.

Mål hvor bred den sidste bane skal være, og skær den til. Sørg for at have lidt i overmål. Det er vigtigt, at du skærer den til, så den afsluttende bane har limsiden nedad. Rul den herefter ud på tagkonstruktionen.

Nu kan du fjerne folien på begge baner samtidigt, så de kan limes sammen. For at sikre at de sidder ordentligt fast, kan du træde på overlægget. Så er du klar til at skære overmålet væk. Du kan bruge et vaterpas, så du får et lige snit.

Tagpap rulles ud

Tagpap rulles ud

5: Fastklæb kanten af tagpappet

Du kan nu klæbe hele kanten af tagpappet til konstruktionen. Du skal bruge klæbeasfalt til dette. Påfør det i en god mængde langs alle kanter, så tagpappet binder sig fast til konstruktionen.

Herefter kan du fjerne folien, der ligger langs tagfoden, og trykke tagpappet godt på plads.

Kanten af tagpappet skal limes fast med klæbeasfalt

Kanten af tagpappet skal limes fast med klæbeasfalt

6: Afslut med tagfugemasse

Til sidst påføres tagfugemasse langs vindskederne og tagpappet for en optimal lukning. Fugen glittes til sidst med en fugepind.

Nu er dit tag klar.


Så er det fixet.

Tagpap lukkes med en fuge langs yderste kant

Tagpap lukkes med en fuge langs yderste kant

Se flere fix det selv-film