Sådan sætter du tagrender op

3-2-1-fix!

Skal du sætte nye tagrender op, kan du her i filmen se, hvordan du gør, så du får startet ud med korrekt placering af konsoljern til tagrenderne samt afslutter med at montere nedløbsrøret. I materialelisten kan du se, hvilke produkter du skal bruge til projektet, og vælger du at lægge tagrendenet/tagrendebørste i tagrenden til sidst, kan du slippe for at den stopper til med blade og lignende.

Se også filmen lægning du tagpap.

En færdigopsat tagrende med tagrendebørste i

1: Opmåling

Det første, du skal gøre, er at måle, hvor de to yderste konsoljern skal skrues fast. Mål cirka 15 cm fra kanten. Afhængigt af hvilket tag, du arbejder med, kan du med fordel sørge for at have nok plads til fx en tagfod, hvis du planlægger at lægge tagpap på taget efterfølgende.

Opmåling af hvor tagrenden skal monteres

Opmåling af hvor tagrenden skal monteres

2: Montering af de yderste konsoljern

Når du har markeret dine mål, er du klar til at montere konsoljernene. Sørg for, at det er lodret, når du har placeret den første skrue, og skru derefter de andre skruer i. Placér det andet konsoljern på samme måde. Husk, at det skal monteres lidt lavere eller højere end det første afhængigt af, hvilken retning vandet skal løbe.

 

Guiden fortsætter længere nede.

De to yderste konsoljern er monteret med fald

De to yderste konsoljern er monteret med fald

3: Montering af resterende konsoljern

Når de to yderste konsoljern er skruet på plads, kan du trække en mursnor mellem dem.

Snoren har to funktioner:
Først og fremmest kan du dobbelttjekke, at der er et lille fald ved at bruge et snorvaterpas. For det andet kan snoren fungere som guideline til de resterende konsoljern, så du sikrer dig, at de er på linje.

Nu kan du måle afstanden mellem de to konsoljern og beregne hvor mange, der skal placeres imellem. Som tommelfingerregel skal der være en afstand på maks. 60 cm mellem dem. Når du har markeret, hvor de skal placeres, er du er klar til at skrue dem fast. Når de er monteret, skal du fæstne klipsen, så konsoljernet sidder så vandret som muligt.

Vi har valgt konsoljern med flere indstillingsmuligheder, så de kan tilpasses forskellige vinkler afhængigt af tagkonstruktionen.

Alle konsoljern er monteret

Alle konsoljern er monteret

4: Montering af tagrenden

Nu er du klar til næste step. Placér tagrenden i konsoljernene. Du kan sætte endestykket på med det samme, så du kan se præcist, hvor langt ude tagrenden skal være.

I de fleste tilfælde er tagrendestykket ikke langt nok, så du skal tilføje et eller flere stykker og derefter afkorte dem, så de passer i længden. Sæt det ekstra stykke på plads, og markér, hvor du vil skære.

Det er vigtigt at bruge en nedstryger, da en vinkelsliber kan brænde overfladen, hvilket kan skabe rust.

Et stykke tagrende måles efter inden det skal afkortes

Et stykke tagrende måles efter inden det skal afkortes

5: Hul til nedløb

Når du har tilpasset alle tagrendestykker, er det tid til at lave et hul til nedløbet. Sæt tudstykket på plads, hvor nedløbet skal være, og markér dets position. Herefter kan du gå et par centimeter ind og bruge en nedstryger til at lave hullet. Her kan du bruge en pladesaks til at klippe resten af hullet fri, når du har savet en åbning.

Når hullet er lavet, kan du fjerne eventuelle grater med en fil eller sandpapir, så de ikke ender med at holde på blade, der kan stoppe nedløbet.

Der saves hul i tagrenden til nedløbsrøret

Der saves hul i tagrenden til nedløbsrøret

6: Endestykker og tud

Nu er du klar til at lime endestykket fast til tagrenden med silikone. Påfør silikone i rigelige mængder, så du er sikker på, at den lukker tæt.

Når du har monteret endestykkerne, er du klar til at placere tagrendestykkerne. Placér dem i konsoljernene og brug et samlestykke, når to stykker skal samles. Det behøver ikke silikone, det skal blot klikkes på.

Endestykke monteret på tagrende

Endestykke monteret på tagrende

7: Fastgør tud og konsoljern

Sæt derefter tuden på tagrenden, der hvor du har klargjort hullet til nedløbet, og fastgør den ved at bukke den på plads.

Til sidst skal du bøje alle konsoljernene, så de er sikret til tagrenden.

Tagrender fastgøres på konsoljern

Tagrender fastgøres på konsoljern

8: Montering af nedløbsrør

Nu skal nedløbsrøret påsættes, og denne proces afhænger meget af, hvordan dit tag er bygget. Det kan være nødvendigt at tilpasse længden af dit nedløbsrør. Brug igen en nedstryger.

Du skal i mange tilfælde sætte bøjningsstykker på tuden, så nedløbsrøret kommer til at løbe langs facaden.

Når nedløbsrøret er på plads, skal du bruge rørholdere til at fæstne det til facaden. Vælg, hvor du vil placere dem, skru dem på plads, og fastgør herefter røret. Brug mindst 2 eller flere afhængigt af længden på dit nedløbsrør.

Du har flere muligheder, når det kommer til bunden af nedløbsrøret. Her kan du bruge enten en udkaster, hvis vandet skal ud på jorden, eller fx et sokkelknæ hvis vandet skal ledes ned i kloakken.

Nedløbsrør monteres

Nedløbsrør monteres

9: Tagrendebørste/tagrendenet

Til sidst kan du bruge en tagrendebørste eller et tagrendenet for at undgå, at blade og skidt stopper nedløbsrøret.


Så er det fixet.

En færdigopsat tagrende med tagrendebørste

En færdigopsat tagrende med tagrendebørste

Se flere fix det selv-film