Universalgas 450 g - Grillexpert

Varenr.: 9047132

39,50/stk
  • Universal gas fra Grillexpert på 450 gram
  • Lille gasdåse til gasgrill, minigasblus, ukrudtsbrændere, gasbrændere mm.
  • Perfekt til skovtur eller campingtur

"Den lille tykke" dåse gas

Denne lille dåse gas er ideel til gasgrillen, minigasblus, ukrudtsbrændere, gasbrændere og mange andre ting, hvor du har brug for gas i små mængder, eller hvor det er mest praktisk at tage en lille dåse gas med. Perfekt til skovturen, campingtur eller derhjemme, når du skal bruge en gasbrænder. Der er 450 gram i en dåse.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
Yderst brandfarlig gas. (H220)
Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. (H280)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. (P377) I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder. (P381) Opbevares på et godt ventileret sted. (P403) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Specifikationer

Type Gas
Mærke Grillexpert