Træ- & metalmaling oliebaseret modehvid 2,5 l - Luxi

Varenr.: 9019433

Træ- & metalmaling oliebaseret modehvid 2,5 l - Luxi

Varenr.: 9019433
 • Oliebaseret Luxi træ- & metalmaling bruges til færdigmaling af grundet træ og metal
 • Den giver en robust og vejrbestandig overflade og er særdeles velegnet til fyldig påføring
 • Med glans 45, som gør den slidstærk og let at rengøre, og giver en halvblank overflade
 • Denne udgave er modehvid
 • 2,5 liter i bøtten, som rækker til 10-12 m² pr. liter
 • Denne Luxi træ- & metalmaling er produceret af Flügger Denmark A/S
299.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Oliebaseret Luxi træ- & metalmaling i modehvid

Denne Luxi træ- & metalmaling er oliebaseret, og den giver en robust og vejrbestandig overflade. Den er særdeles velegnet til fyldig påføring. Det er en alkyd-maling, som gulner med tiden, især de steder hvor overfladen ikke udsættes for lys. 

Du kan bruge den både inde og ude til færdigmaling af grundet træ og metal. Indendørs er den velegnet som mellem- og færdigstrygning på døre, karme, lister, vinduer, møbler m.m. Den kan også bruges på radiatorer.

Den er med glans 45, som gør den ekstra slidstærk og let at rengøre. Overfladen bliver halvblank, og denne udgave er modehvid. Der er 2,5 liter i bøtten, som rækker til 10-12 m² pr. liter. Malingen påføres med pensel, korhåret malerulle, malepude eller sprøjte. Luxi træ- & metalmalingen er produceret af Flügger Denmark A/S.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 2,5 liter
 • Farve: Modehvid
 • Glans: 45, halvblank
 • Tørstof:  Vægt 67%
 • Påføringstemperatur: Min. +10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%
 • Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter pr. behandling
 • Fortynding: Skal ikke fortyndes
 • Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin
 • Opbevaring: Køligt, men frostfrit

Tørretid ved 23°C, 60% RF: 

 • Støvtør: 6 timer
 • Genbehandlingstør: 24 timer

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel
H226 - Brandfarlig væske og damp.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P280 - Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261 - Undgå indånding af dampe. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

LUXI

Specifikationer

Type Værdi
Rækkeevne 10-12 m² pr. liter
Indhold liter 2,5 liter
Tørretid 24 timer
Mærke Luxi
Farve Modehvid
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Type Træ- og metalmaling

Dokumentation

Info & guides