Teakolie 250 ml - Zinolin

Varenr.: 9049078

49,95/stk 208,13 pr. ltr
  • Zinolin teakolie bruges til behandling og vedligeholdelse af teak, palisander og maghoni
  • Fremhæver træets naturlige farve og struktur
  • Der er 250 ml i beholderen

Teakolie til teak, palisander og maghoni

Zinolin teakolie er en specialfremstillet olie til behandling og vedligeholdelse af oliebehandlede ædeltræsoverflader som teak, palisander og maghoni. Olien fremhæver træets naturlige farve og struktur, samtidig med at den beskytter mod udtørring.

Der er 250 ml i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Opbevares utilgængeligt for børn. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning.
Indeholder Linolie. Risiko for selvantændelse af brugte klude, gennemvædet med produkt. Bortskaf altid brugte klude
på forsvarlig vis, evt. ved at gennemvæde dem med vand og pakke dem lufttæt i plast eller stanniol før bortkastning.

Specifikationer

Indhold liter 0,25 liter
Rækkeevne 15-20 m² pr. liter
Tørretid 24 timer
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Type Træolie
Mærke Zinolin