Teakolie 250 ml - Zinolin

Varenr.: 9049078

Teakolie 250 ml - Zinolin

Varenr.: 9049078
  • Zinolin teakolie bruges til behandling og vedligeholdelse af teak, palisander og maghoni
  • Fremhæver træets naturlige farve og struktur
  • Der er 250 ml i beholderen
59.50

Varebeskrivelse

Teakolie til teak, palisander og maghoni

Zinolin teakolie er en specialfremstillet olie til behandling og vedligeholdelse af oliebehandlede ædeltræsoverflader som teak, palisander og maghoni. Olien fremhæver træets naturlige farve og struktur, samtidig med at den beskytter mod udtørring.

Der er 250 ml i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Farlig

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/... P331 Fremkald IKKE opkastning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.

Specifikationer

Type Værdi
Indhold liter 0,25 liter
Rækkeevne 15-20 m² pr. liter
Tørretid 24 timer
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Type Træolie
Mærke Zinolin

Dokumentation

Info & guides