Tag- & reparationsmasse 300 ml

Varenr.: 9044295

89,95/stk 299,83 pr. ltr

Velegnet til fugning og reparation af cement, tagsten, metaller og træ.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 15. jul 2020 10:22

Tag og reparationsmasse er et tætningsmiddel, som egner sig til tætning af tilslutninger og utætheder i hele huset. Unik silikoneforsegling.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.