Etablering af udendørs overdækning ifm. IK Frems sandbaner

13. marts 2024
Ansøger: IK Frem Sønderup Suldrup
IK Frem Sønderup Suldrup ønsker at etablere udendørs faciliteter ifm. klubbens sandbaner, som blev etableret for ca. 9 år siden. Vi ønsker at etablere et attraktivt udendørs område med overdækning på ca. 30 m2, hvori vi vil opsætte bore-/bænkesæt. Med projektet ønsker vi at forlænge udendørssæsonen for aktiviteter for både idrætsforeningen, den naboliggende skole og hele Suldrup By. Sandbanerne er til stor glæde for os men vi savner et overdækket område som giver ly for vind og regn.
IK Frem Sønderup Suldrup er en idrætsforening beliggende i smukke omgivelser i Himmerland med kort afstand til Rold Skov, Rebild Bakker mv. Foreningen, som blev stiftet i 1912, har ca. 1.500 medlemskaber og består af syv afdelinger: Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Badminton, Petanque, Motionscenter og Tennis, så der er fritidstilbud til langt de fleste. Vi ønkser at ansøge Jem&Fix om støtte til etablering af nye udendørsfaciliteter ifm. klubbens 2 sandbaner, som blev anlagt for ca. 9 år siden. Projektet omfatter opførelsen af ca. 30m2 overdækning med vindskærme. Vi har vi haft stor glæde af sandbanerne, som er blevet flittigt anvendt i perioder, hvor vi ikke har spillet indendørs håndbold – dvs. fra ca. maj til september. Siden etableringen har frivillige sammen med klubmedlemmer forestået al løbende vedligehold og der er stort fremmøde til bl.a. arbejdsdage med videre. Arealerne omkring sandbanerne er ikke særligt attraktive og spillere, trænere og tilskuere har i dag ingen umiddelbar mulighed for at søge i tørvejr i nærheden, hvis vejret ikke skulle arte sig. Hvis vi tilfører området et udendørs areal, som gør opholdet mere attraktivt, vil vi både kunne øge mængden af aktiviteter, antallet af dage med aktiviteter og varigheden af de aktiviteter, der foregår. Det vil blive mere hyggeligt at mødes og de nye faciliteter vil anspore til mere samvær, fællesskab og aktivitet. Ud over håndboldafdelingen benyttes sandbanerne lejlighedsvis af fodboldafdelingen, og vi drøfter muligheden for at tilbyde ”Volleyball for sjov”. Herudover kan sandbanerne frit benyttes af den naboliggende Suldrup Skole, som har mere end 330 elever, hvor attraktiviteten vil øges markant med en ny overdækning. Vores projekt vil blive gennemført med aktiv støtte og en stor mængde frivilligt arbejde fra foreningsmedlemmer og frivillige fra byen, hvilket vi har stor og god tradition. Vi søger derfor udelukkende støtte til indkøb af materialer til etablering af overdækket område ifm. vores sandbaner.

Ønskede materialer

90555105 Stolper 8
9051176 Beklædning 15
9038403 Stolpefod 8
9024253 Tagelement 20
9057200 Topplanke 8
9053404 Sort maling 2
9061504 Udendørs lys 4
9021094 Skraldespande 2