Byens Terrasse

19. marts 2021
Ansøger: Holtug Borgerforening
Holtug Borgerforening vil i samarbejde med byens øvrige foreninger og seniorgruppen (en gruppe af frivillige der har passet Grønningen) udvikle Grønningen til vores primære udendørs mødested med bord bænkesæt, shelter og grill m.m. Grønningen er ca. 8000 m2 og ligger centralt i landsbyen Holtug. Vi har allerede 3 bord bænkesæt som står på en græsplæne. De er imidlertid for tunge til at vi kan flytte dem i forbindelse med græsslåning. Derfor søger vi om hjælp til etablering af en fliseterrasse.

Til Jem og Fix Holtug Borgerforening søger om hjælp til etablering af en fliseterrasse på Grønningen i Holtug. Vi har allerede Bord bænkesæt, petanque bane, shelter, frugttræer og en primitiv grillplads. Vores bord bænkesæt står pt. på en græsplæne men er for tunge til at vi kan flytte dem i forbindelse med græsslåningen. Vi har brug for at få fixet dette problem. Indholdet i projektet er skabelsen af et udendørs mødested på Grønningen. Grønningen ligger centralt i byen ved et lille gadekær. Området passes i dag af seniorgruppen, som er en gruppe borgere der yder et frivilligt arbejde. Det er planen at denne gruppe skal forestå den praktiske udvikling af Grønningen som et mødested Formålet er at styrke landsbymiljøet og fællesskabet i Holtug. Vores fællesskab er hårdt ramt af den nuværende Corona krise og vi har et akut behov for at ha’ noget aktivt sammen, der giver mening for hele byen. Herunder at få gang i arrangementer der er mulige i den nuværende situation. Mødestedet skal bruges til fællesarrangementer. Det kan være fællesspisning, fællessang, fælles Sankt Hans bål og møder af mere eller mindre formel art . Desuden en form for udendørs klublokale for vores cykelgruppe, løbegruppe m.fl. Målgruppen for projektet er alle byens borgere og der vil være offentlig adgang til området og dets faciliteter. Området bruges flittigt af bl.a. cykelturister på København – Berlin ruten og vandrere fra Trampestien langs Stevns Klint. Holtug Borgerforening er ansvarlig for projektet. Projektet vil gi’ hele byen et løft og dermed er det vores holdning at alle i landsbyen (250 Personer fordelt på 120 husstande) vil ha’ glæde af projektet. Udførelsen af projektet sker ved hjælp af frivillig arbejdskraft fra byen. Undertegnede Hans Kristensen, formand for Holtug Borgerforening, stiller sig til rådighed for drøftelse af ovenstående. Med venlig hilsen Hans Kristensen

Ønskede materialer

Materiale liste terrasse 

200 stk. Haveflise standard grå 40 x 40 x 5 cm Varenr.: 9017292 
6 stk. big bag Stabilgrus 0/32 mm SG II – Safestone Varenr.: 9040873 
3 Brolæggergrus 0/8 mm – Safestone Varenr.: 9040880 

Projektet - før og efter