Sadolin facademaling Base Hvid 2,5L

Varenr.: 9055529

249,00/stk 99,60 pr. ltr
 • Sadolin Facade Base White er en hvid, helmat udendørs grundmaling til facade og sokkel
 • Kan anvendes på puds, beton, letbeton og cementfiberflader
 • Tidligere malede overflader afrenses til ikke afsmittende overflade
 • Giver en robust og vejrmodstandsdygtig overflade og ekstra god kulørholdbarhed
 • Malingen indeholder begroningshæmmende midler
 • Tørretid 1 time. Overmalbar efter 12 timer
 • Der er 2,5 liter i spanden

Grundmaling til puds og beton 2,5L

Sadolin Facade er en helmat facade- og sokkelmaling til udendørs maling af puds, beton, letbeton og cementfiberflader. Dette er Base White, så malingen er hvid.

Grundmalingen er med glans 3 og giver en robust og vejrmodstandsdygtig overflade og ekstra god kulørholdbarhed. Malingen indeholder begroningshæmmende midler.

Tørretiden er ca. 1 time 23°C 50% RF og kan overmales ca. 12 timer 23°C 50% RF efter. Der er 2,5 liter i spanden og forbruget er 4-6 m² pr. liter.

Specifikationer:

 • Anvendes til: puds og beton m.m.
 • Farve: Hvid
 • Indhold: 10 liter
 • Tørretid: ca. 1 time, overmalbar efter ca. 12 timer
 • Rækkeevne: ca. 4-6 m² pr. liter

 


 

Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on og C(M)IT/MIT(3:1). Kan udløse allergisk reaktion. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sadolin logo.jpg Svanemaerket Ecolabel hvid kant.jpg

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Rækkeevne 4-6 m² pr. liter
Anvendelse Facade og sokkel
Farve Hvid
Mærke Sadolin