Presto polyester spartel 2 kg

Varenr.: 9031671

79,95/stk 39,98 pr. kg
  • Presto polyester spartel bruges til at reparere og lime de fleste materialer fx træ, keramik og glasfiber
  • Påføres med almindelig spartel
  • 2-komponent spartelmasse med hærder i en tube i låget
  • 2 kg i beholderen

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Presto polyester spartel 2 kg

79,95 /stk

Bredspartel 10 cm

59,00 /stk

Presto polyester spartel 2 kg

79,95 /stk

Bredspartel 10 cm

59,00 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

138,95 kr.

Presto polyester spartel til reparation og limning

Presto polyester spartel anvendes til at reparere og lime de fleste materialer som fx træ, plast, keramik, jern, stål og glasfiber. Det påføres med en almindelig spartel, og det kan slibes og overmales efter ca. 30 minutter.

Det er en 2-komponent spartelmasse, og der er hærder i tuben i låget. Du får 2 kg i bøtten.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp.. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger. 

 

Specifikationer

Indhold 2 kg
Mærke Presto
Anvendelse Reparation og limning