Polyfilla træfiller fin 330 gram

Varenr.: 9024602

Polyfilla træfiller fin 330 gram

Varenr.: 9024602
  • Polyfilla træfiller fin bruges til udfyldning af huller og revner på 2-20 mm i træværk
  • Den kan også bruges til reparation af hjørner og kanter
  • Kan anvendes på alle typer af træ
  • Den er brunlig og kan bruges både inde og ude
  • Indeholder 330 gram
26.75

Varebeskrivelse

Polyfilla træfiller fin 330 gram

Polyfilla træfiller fin bruges til udfyldning af huller og revner i træværk på 2-20 mm. Den kan klare op til 1 cm pr. påfyldning. Træfilleren kan anvendes til alle trætyper, og den har en særdeles god vedhæftning på alle træsorter. Den er velegnet til reparation af hjørner og kanter. 

Polyfilla træfiller er brunlig, og den kan overmales med de fleste typer maling. Kan anvendes både inde og ude. 

Indeholder 330 gram. 

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501). Indeholder CMIT/MIT(3:1) og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.
 

Polyfilla_Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 330 gram
Farve Brunlig
Mærke Polyfilla
Anvendelse Træ

Dokumentation

Info & guides