Polyfilla træfiller 330 gram

Varenr.: 9024602

49,95/stk 151,36 pr. kg

Klar-til-brug. 330 g

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 23. feb 2020 0:16

En fin, fleksibel filler til udfyldning af huller og revner, fastgørelse af rør og el-kontakter samt reparation af huller i vægge og gulve. Kan bruges både ude og inde.

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).