Polyfilla megafiller 1 liter

Varenr.: 9024594

68,75/stk

Grå filler der er velegnet til store reparationer både inde og ude.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 18. mar 2019 16:22

Grå letvægtsfiller baseret på polymerdispersion. Velegnet til store reparationer inde og ude til træ, puds, mursten, sten og beton.

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).