Polyfilla megafiller 1 liter

Varenr.: 9024594

Polyfilla megafiller 1 liter

Varenr.: 9024594
  • Polyfilla megafiller er en ekstra stærkt spartelmasse, som bruges til at udfylde store huller og revner på op til 10 cm
  • Kan bruges til tætning af sprækker og rørgennemføringer samt reparation af hjørner
  • Den hæfter godt på mange overflader som fx sten, beton, cement og mursten
  • Kan bruges inde og ude, og den er grå
  • Indeholder 1 liter
69.00

Varebeskrivelse

Polyfilla megafiller til store huller og revner

Polyfilla megafiller bruges til store huller og revner i vægge og lofter, og den kan fylde huller på op til 10 cm. Den påføres med op til 2 cm ad gangen. Den er velegnet til tætning af sprækker og rørgennemføringer, ligesom den også kan anvendes til reparation af hjørner.

Polyfilla megafiller er ekstra stærk, og den har en god vedhæftning på sten, puds og stuk, cement, mursten, beton og gipsplader. Den kan anvendes både inde og ude. 

Megafiller er grå, og den kan overmales med alle typer af maling, når den er tør. Den er desuden let at slibe og både skrue-, søm- og borefast. 

Indeholder 1 liter.

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501). Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, CMIT/MIT(3:1) og 2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.
 

Polyfilla_Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 liter
Farve Grå
Mærke Polyfilla
Anvendelse Større huller

Dokumentation

Info & guides