Polyfilla MDF filler 330 gram

Varenr.: 9024591

Polyfilla MDF filler 330 gram

Varenr.: 9024591
  • Polyfilla MDF filler bruges til udjævning af små ridser, huller og fuger på MDF- og HDF-plader
  • Kan bruges til huller på 2-20 mm
  • Træfilleren kan slibes og overmales, og den er skrue-, søm-, og borefast
  • I farven lys brun, og den kan anvendes inde og ude
  • Indeholder 330 gram
29.75

Varebeskrivelse

Polyfilla MDF filler 330 gram

Polyfilla MDF filler bruges til udspartling af huller og ridser på MDF- og HDF-plader. Den kan anvendes til huller, fuger og ridser på 2-20 mm. Polyfilla MDF filler kan slibes og overmales, og den er skrue-, søm- og borefast. 

Træfilleren er i farven lys brun, og den kan bruges både inde og ude.

Indeholder 330 gram. 

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501). Indeholder CMIT/MIT(3:1) og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

Polyfilla_Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 330 gram
Farve Lys brun
Mærke Polyfilla
Anvendelse Træ

Dokumentation

Info & guides