Det er desværre ikke muligt at betale med gavekort på webshoppen i øjeblikket. Vi arbejder på at udbedre problemet. 

Plastic Padding glasfiber spartel 460 ml

Varenr.: 9611014

198,00/stk 430,43 pr. ltr
  • Plastic Padding er en spartelmasse til glasfiber, hård plast, træ og metal
  • Kan bruges til fx sprækker i plastbåde og til reparation af rusthuller på biler
  • Den indeholder glasfiber, som giver den øget styrke, og den er let at påføre og forme
  • Indeholder 460 ml + 15 gram hæder (som ligger i låget)

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Plastic Padding glasfiber spartel 460 ml

198,00 /stk

Bredspartel 10 cm

59,00 /stk

Vinylhandsker str. M 50 stk.

58,00 /stk

Plastic Padding glasfiber spartel 460 ml

198,00 /stk

Bredspartel 10 cm

59,00 /stk

Vinylhandsker str. M 50 stk.

58,00 /stk

3 Varer valgt

Samlet pris:

315,00 kr.

Plastic Padding glasfiber spartel 460 ml

Plastic Padding er en 2-komponent spartelmasse til glasfiber. Den bruges til reparationer af utætheder som huller og sprækker i plader, glasfibermaterialer, hård plast og lignende. Kan anvendes til metal, hård plast, glasfiber og træ. Konkrete opgaver, hvor den kan bruges er fx til sprækker i plastbåde, campingvognens plastkarosseri og til reparation og tætning af rusthuller på biler.

Den indeholder glasfiber, som giver den øget styrke, og den er let at forme og påføre. 

Indeholder 460 ml + 15 gram hærder (som ligger i låget).

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp.. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger. 

Plasticpadding_logo.jpg

Specifikationer

Indhold 460 ml
Anvendelse Glasfiber
Mærke Plastic Padding