Lokaleforbedring for medlemmer 23. maj 2021

støttet
/3

Medlemmerne overtog i foråret 2020 et privatcenter. Centeret har en meget stor social - og mental værdi for medlemmerne og lokalområdet. Gram Motionscenter er en frivillig folkeoplysende forening, hvis formål er at fremme, støtte og udvikle fysisk -, social - og mental sundhed. Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv både i - og uden for huset. Centeret bruges af medlemmer i alderen 15 til 93 år, hvor hovedparten er 50+. Medlemmerne ønsker et ekstra lokale til holdaktivitet, hvilket betyder flytning af eksisterende mødelokale, sammenlægning af 2 lokaler og etablering af ny indgang til et kontor, der fremover skal bruges til materiale rum - og så søges om 4 x håndvask armaturer, så medlemmerne i denne Coronatid ikke behøver at røre ved vandhanen, når de vasker hænder. Ændringerne udføres af medlemmerne, hvoraf flere er håndværkere. Bestyrelsen håber, at Jem og Fix kan hjælpe med at muliggøre medlemmernes ønske.

Ønskede materialer
Efter aftale med jem og fix vedhæftes materialelisten som billede, da materialelisten fylder for meget til at stå i dette felt.
Den nøjagtige ansøgningssum er 23.350,42