Lightergas 300 ml - Glöd

Varenr.: 9039537

19,50/stk
  • Glöd lightergas til refill af lightere
  • Indeholder 300 ml

Glöd lightergas 300 ml

Skal lighteren fyldes op med lightergas, så kan det gøres med denne Glöd lightergas. 

Indeholder 300 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H222, H229)
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211) Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251) Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412)

Glod_logo_CMYK.jpg

Specifikationer

Mærke Glöd
Type Lightergas