Kølervæske rød 2,5 liter - Autozone

Varenr.: 9051697

Kølervæske rød 2,5 liter - Autozone

Varenr.: 9051697
  • Autozone kølervæske i rød, som beskytter bilens kølesystem mod korrosion og overophedning
  • Blandes op i et blandingsforhold på minimum 1:2, og i Nordeuropa er det typisk i blandingsforholdet 1:1
  • Indeholder 2,5 liter
89.00

Varebeskrivelse

Autozone kølervæske rød 2,5 liter

Autozone kølervæske beskytter bilens kølesystem mod korrosion og overophedning, og den kan bruges til motorer, der er produceret af støbejern, aluminium eller kombinationer af de to metaller samt aluminium eller kobberlegeringer. Den lever op til følgende krav: Audi/VW TL-774 F (G12+), Deutz 0199-99-1115/6, MAN 324 TYp SNF og Mercedes-BEnz 325.3.

Det anbefales at anvende kølervæsken i et blandingsforhold på minimum 1:2, og det sikrer en frostbeskyttelse til -20°C. I Nordeuropa er det typiske blandingsforhold 1:1, som giver en frostbeskyttelse ned til -38°C.

Der er 2,5 liter i dunken.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Farlig ved indtagelse. (H302)
Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H361)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101).
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102).
Indhent særlige anvisninger før brug. (P201).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313).
Opbevares under lås. (P405).
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 2,5 liter
Mærke Autozone
Type Kølervæske

Dokumentation