Junckers SkibsLak blank 0,75 liter

Varenr.: 9028348

199,00/stk 265,33 pr. ltr
 • Junckers SkibsLak er en slidstærk og meget modstandsdygtig lak over for både saltvand og sollys
 • Den kan bruges inde og ude på ubehandlede/afslebne og tidligere lakerede overflader på skibe af træ
 • Der er 0,75 liter i bøtten, som rækker til ca. 7,5 m²
 • Denne udgave giver en blank overflade

Junckers SkibsLak blank er en slidstærk lak på 0,75 liter

Junckers SkibsLak er en fyldig og slidstærk lak, der er meget modstandsdygtig over for både saltvand og sollys, og lakken er tilsat lysfilter. Den kan bruges til ubehandlede/afslebne og tidligere lakerede overflader på skibe af træ. Kan bruges både ude og inde, men udendørs kun over vandlinjen. Skibslakken giver en blank overflade og giver træet en varm glød.

Der er 0,75 liter i bøtten, og det rækker til ca. 7,5 m². Den påføres med en bred lakpensel eller en korthåret lakrulle, og lakken må ikke hældes ud ved påføring.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 0,75 liter
 • Glans: Blank
 • Rækkeevne: Ca. 10 m² pr. liter
 • Før lakering: Lakken skal omrøres eller rystes grundigt før brug
 • Påføringsværktøj: Bred lakpensel eller korthåret lakrulle. Ved påføring må lakken ikke hældes ud
 • Anvendelsestemperatur: Min. 5° C.
 • Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke
 • Tørretid: Ca. 16 timer ved 20° C og 50 % RF. Fuldt afhærdet efter 1 uge. Påfør kun 2 lag lak per døgn
 • Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil produktet danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226)
Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. (H413)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101).
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102).
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andreantændelseskilder. Rygning forbudt. (P210).
Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vand tåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378).
Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235).
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Produktet indeholder teratogene stoffer som kan give varige skader på afkommet hos mennesker. Produktet indeholder stoffer som kan gøre skade på forplantningsevnen.

 

junkers logo.jpg

Specifikationer

Indhold 0,75 liter
Dækkeevne m2 pr. liter 10 m²
Tørretid 16 timer
Glans Blank
Mærke Junckers
Baseret på Oliebaseret
Type Skibslak
Farve Transparent