Hammerite Ultima metalmaling hvid 750 ml

Varenr.: 9061885

Hammerite Ultima metalmaling hvid 750 ml

Varenr.: 9061885
 • Hammerite Ultima er en ny generation af metalmaling med unikke fordele
 • Ultima smooth er vandbaseret og mister ikke farvepigment i sollys
 • Brug Hammerite Ultima til alle slags metaller, fx aluminium, zink og galvaniserede overflader samt til rustne overflader
 • Hurtigttørrende med Colour Lock-teknologi
 • Giver 12 års beskyttelse
 • Den er hvid og indeholder 750 ml
288.00

Varebeskrivelse

Hammerite Ultima hvid metalmaling 750 ml

Hammerite Ultima er en ny generation af metalmaling, der gør det endnu nemmere at passe godt på metaldele, såsom gelændre, redskaber og havemøbler. Hammerite Ultima metalmaling er vandbaseret, hurtigttørrende og med Colour Lock-teknologi, der gør farven og glansen langtidsholdbar og modstandsdygtig overfor UV-påvirkningen i sollys. Ultima giver hele 12 års beskyttelse, og den kan bruges til alle slags metaller, fx aluminium, zink og galvaniserede overflader. Malingen kan fx også bruges direkte på fastsiddende rust, og du behøver ikke at bruge en primer først.

Beholderen indeholder 750 ml hvid metalmaling, som skal påføres med pensel.

Læs brugsvejledningen grundigt igennem, før du tager malingen i brug.

Produktdetaljer:

 • Farve: Hvid
 • Indhold: 750 ml
 • Vandbaseret
 • Til alle slags metaller
 • Med Colour Lock-teknologi
 • Giver 12 års beskyttelse

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P273 - Undgå udledning til miljøet. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. 
Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on og C(M)IT/MIT(3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Hammerite

Specifikationer

Type Værdi
Indhold liter 0,75 liter
Mærke Hammerite
Farve Hvid
Type Metalmaling
Olie-/vandbaseret Vandbaseret

Dokumentation

Info & guides