Hammerite metalmaling hvid glat effekt 750 ml

Varenr.: 9012264

210,00/stk 280,00 pr. ltr
 • Hammerite metalmaling kan bruges både inde og ude på nyt og gammelt metal
 • Du får rustbeskytter, grundmaling og slutmaling i én, og den kan males direkte på rust
 • Giver op til 8 års holdbar beskyttelse af metal
 • Med Hammerite metalmaling får metallet en stærk og holdbar overflade, som er vandafvisende
 • Denne udgave er hvid og med glat effekt, og den indeholder 750 ml

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Hammerite metalmaling hvid glat effekt 750 ml

210,00 /stk

Afdækningsfolie med tape 55 cm x 33 meter

39,00 /stk

Hammerite metalmaling hvid glat effekt 750 ml

210,00 /stk

Afdækningsfolie med tape 55 cm x 33 meter

39,00 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

249,00 kr.

Hammerite metalmaling hvid glat effekt 750 ml

Hammerite metalmaling er en 3-i-1 løsning, hvor du får rustbeskytter, grundmaling og slutmaling i én maling. Hammerite metalmaling kan bruges på både nyt og gammelt metal, og det kan endda males direkte på rust. Metalmalingen er lavet på en speciel silikoneteknologi, som giver malingen et flot udseende og en ekstra stærk og holdbar overflade. Den forsegler overfladen mod fugt og snavs og giver 8 års holdbar beskyttelse af metal. Brug den på fx låger, stakit, garageport, cykel, nedløbsrør, tagrender, lamper og havemøbler.

Hammerite metalmaling kan bruges både inde og ude, og denne udgave er hvid og med glat effekt. Den indeholder 750 ml.

Produktdetaljer:

 • Farve: Hvid
 • Finish: Glat effekt
 • Holdbarhed: 8 år
 • Indhold: 750 ml
 • Overmalbar efter: 4 timer
 • Rækkeevne: 10 m² pr. liter

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Brandfarlig væske og damp (H226). Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336). Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Hold beholderen tæt lukket (P233). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes (P304 + P340). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Opbevares køligt (P235). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501). 

hammerite.jpg

Specifikationer

Indhold liter 0,75 liter
Rækkeevne 10 m² pr. liter
Tørretid 4 timer
Mærke Hammerite
Farve Hvid
Type Metalmaling
Olie-/vandbaseret Oliebaseret