OBS! Grundet travlhed hos PostNord må der påregnes længere leveringstid end normalt. - Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Vær med til at vise hensyn. Læs mere om at handle i jem & fix her.

Grønne Fingre algefjerner 5L

Varenr.: 9055466

69,00/stk 13,80 pr. ltr
  • Algefjerner fra Grønne Fingre til udendørs brug og er klar til brug. Fjerner alger effektivt og skånsomt
  • Algefjerner bruges til at fjerne alger på hårde overflader som plastik, træ, fliser, drivhus, tag og lignende steder
  • Algefjernere er biologisk nedbrydelig og påvirker ikke grundvandet
  • Algefjerneren indeholder ikke syre og er PH-neutralt og misfarver derfor ikke
  • Der er 5 liter i dunken og den rækker 4-6 m2 pr. liter
  • Algefjerneren er godkendt af miljøstyrelsen

Miljøvenlig algefjerner

Med denne algefjerner fra Grønne Fingre kan du nu nemt og effektivt fjerne alger med ren samvittighed – uanset om det handler om legehuset, havemøblerne, facaden eller taget. Som en ekstra gevinst har algefjerneren en antistatisk effekt på solceller.

Algefjernere er biologisk nedbrydelig baseret på nedbrydelige kationiske tensider og algedræbende vaskeaktive stoffer og påvirker derfor ikke grundvandet.

Produktet indeholder ikke syre og er PH-neutralt og misfarver derfor ikke. Du kan med andre ord trygt anvende algefjerneren uden at bekymre dig om misfarvninger på f.eks. zink- og kobbertagrender.

Algefjerneren er klar til brug og blandet på forhånd, så den har minimal påvirkning af miljøet. Algefjerneren er godkendt af miljøstyrelsen og med det korrekte blandingsforhold, får du det mest optimale produkt at arbejde med.

Der er 5 liter i dunken og den rækker 4-6 m2 pr. liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)

Specifikationer

Indhold 5 liter
Anvendelse Fliser m.m
Mærke Grønne Fingre