Basta airconditionrens 150 ml

Varenr.: 9058727

Basta airconditionrens 150 ml

Varenr.: 9058727
  • Basta airconditionrens bruges til at rengøre bilens airconditionanlæg
  • Den fjerner både støv og snavs fra anlægget, ligesom den neutraliserer ubehagelig lugt og efterlader en frisk duft i kabinen
  • Let at anvende og skader ikke bilens interiør
  • Indeholder 150 ml
59.00

Varebeskrivelse

Basta airconditionrens 150 ml

Basta airconditionrens bruges til at rengøre bilens airconditionanlæg, og den fjerner både støv og snavs fra anlægget, mens den neutralisere ubehagelig lugt og efterlader en frisk duft i kabinen. Den er let at anvende og skader ikke bilens interiør.

Indeholder 150 ml. 

Sådan bruger du airconditionrens

Dåsen rystes grundigt inden brug, og det forreste passagersæde skal skubbes så langt frem som muligt, og ryglænet skal tippes frem mod forruden, hvis det er muligt. Dåsen placeres i oprejst position på et håndklæde på gulvet bag det forreste passagersæde. Dåsens dyse skal pege ind mod midten af bilen. Start bilen og lad motoren gå i tomgang, og så skal der tændes for airconditionanlægget på fuld kraft og indstillet på recirkulation. Åbn alle ventilationskanaler helt op og luk vinduerne. Aktivér sprayen ved at trykke én gang på dysen (hold ansigtet væk fra spraydysen) og forlad bilen. Bilen skal være lukket tæt i minimum 10 minutter, indtil dåsen er tømt, og rensen har cirkuleret i bilen. Sluk herefter bilen og fjern dåsen. Eventuelle rester på sæder og vinduer tørres af. Lad dørene i bilen stå åbent i ca. 10 minutter efter behandling, og i denne periode skal du undlade at ryge eller antænde åben ild i nærheden af bilen, da der kan være risiko for antændelse, indtil kabinen er godt ventileret. Dåsen opbevares opretstående.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 150 ml
Type Airconditionrens
Mærke Basta
Bruges til Bilinteriør

Dokumentation