Vinyl make-up exteriør 500 ml - Autozone

Varenr.: 9052314

25,00/stk 50,00 pr. ltr
  • Autozone vinyl make-up bruges til opfriskning af bilens exteriør og beskytter plast og vinyl
  • Opfrisker farven og efterlader overfladen med en "wet look" finish
  • Test produktet på et ikke synligt sted før endelig beslutning
  • Overfladen rengøres inden brug, og vinyl make-up'en sprayes på og poleres efterfølgende med ren, blød klud
  • Indeholder 500 ml
  • Bemærk: Må ikke anvendes på dæk, slidbaner og fælge

Vinyl make-up til bilens exteriør

Autozone vinyl make-up bruges til bilens exteriør og genopfrisker og beskytter plast og vinyl. Den opfrisker farven og efterlader overfladen med en "wet look" finish. Test produktet på et ikke synligt sted før endelig behandling.

Overfladen skal rengøres inden påføring af vinyl make-up, og den sprayes direkte på overfladen i et tyndt og jævnt lag eller påføres med en blød klud. Lad overfladen tørre og polér efterfølgende med en ren, blød klud. Dåsen opbevares opretstående.

Indeholder 500 ml.

Bemærk: Må ikke anvendes på dæk, slidbaner og fælge.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Udslip opsamles. (P391). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. (P410+P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

AUTOZONE Logo.jpg