Toiee Special Afkalker Gel 1 liter

Varenr.: 9048004

Toiee Special Afkalker Gel 1 liter

Varenr.: 9048004
  • Toiee Special Afkalker Gel er en tyktflydende afkalker, som kan bruges til afkalkning på hele badeværelset
  • Nem at påføre, fordi den er tyktflydende
  • Vær forsigtig ved fugerne mellem fliserne og fugt dem godt med vand inden brug af afkalkeren
  • Indeholder 1 liter
  • OBS: Må ikke bruges på natursten, marmor, terrazzo og lignende
89.95

Varebeskrivelse

Toiee afkalker til hele badeværelset

Skal badeværelset gøres rent, kan du næsten ikke komme udenom at skulle bruge afkalker. Badeværelset er fyldt med kalk i både badet, ved håndvasken og omkring toilettet, og en effektiv afkalker er derfor guld værd, hvis der skal være skinnende rent. Toiee har lavet denne Special Afkalker Gel, som er en tyktflydende afkalker, der giver gode resultater ved både armaturer, glasvægge, sanitet, fliser og gulvriste.

Tyktflydende og nem at påføre

Modsat de fleste afkalkningsprodukter er dette en tyktflydende udgave, og det giver en vedholdende afkalkningseffekt. Den er nem at påføre, fordi den er så tyk, og den løber ikke og er derfor nemmere at håndtere. Der er brugt fosforsyre og citronsyre som grundlæggende ingredienser, og sammen med de øvrige ingredienser kan man opnå en unik afkalkningseffekt.

Vær forsigtig omkring fugerne

Inden du skal bruge Toiee Special Afkalker Gel, skal fugerne mellem fliser og mursten fugtes grundigt med vand. Herefter påføres afkalkeren i et jævnt lag med en fugtig klud eller svamp. Lad virke i 5-10 minutter og skyl efter. Er der svære eller kraftige belægninger, kan du gøre det én gang til eller skure med en stiv børste. Bruger du en børste, skal du være forsigtig i fugerne. Skal opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn.

Bemærk: Toiee Special Afkalker Gel må ikke anvendes på natursten, marmor, terrazzo og lignende.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare  
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)  
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Indånd ikke tåge/damp/røg/spray. (P260). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. (P303+P361+P353). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.  (P501). 

Toiee_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 liter
Type Afkalker
Bruges til Toilet

Dokumentation