Sprinklervæske vinter 5 liter - Autozone

Varenr.: 9056757

29,00/stk 5,80 pr. ltr
  • Autozone sprinklervæske til brug om vinteren 
  • Fjerner effektivt salt, is og trafikfilm fra forruden
  • Indeholder 5 liter

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Sprinklervæske vinter 5 liter - Autozone

29,00 /stk

Easy Filler tragt til sprinklervæske

14,95 /stk

Sprinklervæske vinter 5 liter - Autozone

29,00 /stk

Easy Filler tragt til sprinklervæske

14,95 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

43,95 kr.

Sprinklervæske til vinter 5 liter - Autozone

Autozone sprinklervæske til brug om vinteren. Det er en færdigblandet sprinklervæske, som frostsikrer sprinkleranlægget ned til -12°C.

Fjerner effektivt salt, is og trafikfilm fra forruden. 

  • Til vinterbrug
  • Indeholder 5 liter

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vand tåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 

AUTOZONE Logo.jpg

Specifikationer

Liter 5 liter
Mærke Autozone
Type Sprinklervæske