Spray sealer sort 400 ml

Varenr.: 9050803

69,95/stk 174,88 pr. ltr
 • Spray Sealer er en forseglingsspray, som bruges til tætning af utætheder på mange forskellige overflader
 • Kan bruges til fx metal, aluminium, murværk, beton, PVC, tagsten, tagpap, glasfiber og de fleste typer plast
 • Den er sort og kan overmales med de fleste typer af maling eller lak, når den er hærdet
 • TIl udendørs brug og anvendes i veleventilerede områder
 • Indeholder 400 ml
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 21. mar 2019 10:34

Spray Sealer forseglingsspray til utætheder

Spray Sealer er en højelastisk forseglingsspray, der anvendes til tætning af utætheder som revner, sprækker og huller i fx tagrenden. Den kan bruges på overflader af metal, aluminium, galvaniseret metal, PVC, beton, murværk, tagpap, tagsten, vinyl, glasfiber og de fleste typer plast. Den kan anvendes direkte på utætheden og er vandtæt og fleksibel. Når Spray Sealeren er hærdet, kan den overmales med de fleste typer af maling eller lak.

Påføres i tynde lag og bruges udendørs

Inden brug af Spray Sealer skal overfladen være ren, tør og fast. Løst maling, lak og andet materiale fjernes med fx sandpapir eller stålbørste. Glatte overflader slibes let med sandpapir, så sealeren binder bedre. Dåsen rystes grundigt i 2 minutter, og du kan eventuelt teste Spray Sealeren på pap, så du kan få en fornemmelse af, hvordan den sprayer.

Når du bruger Spray Sealeren, sprayes med en afstand af 20-45 cm i korte intervaller. Påføres i tynde lag, hvor hvert lag tørrer i 5-10 minutter. Der kommer bobler og skum, når sprayen påføres, og det er helt normalt og forsvinder, når sealeren er tørret op. 

Må kun bruges udendørs og i velventilerede områder. Bør ikke anvendes i stærk vind. Husk at tildække overflader omkring stedet, der skal sprayes. Den indeholder 400 ml og er sort. 

Produktdetaljer:

 • Indhold: 400 ml
 • Farve: Sort
 • Påføringstemperatur: 10-30°C (maks. luftfugtighed 85%)
 • Dåsen bør have stuetemperatur før brug (ca. 20°C)
 • Opbevaring: Tørt og frostfrit ved 5-25°C
 • Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato

Tørretid:

 • Overmalbar: 20-30 min
 • Berøringstør: 50-60 min
 • Hærdning: Gennemhærdet efter ca. 24 timer ved 20°C/55% RF

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. (P312). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 400 ml
Farve Sort
Mærke Stabile
Anvendelse Utætheder