Vores dejlige kolonihave

10. november 2020
Ansøger: Distrikt Nord
Etablering af fælles arealet.

Vi er en lille specialgruppe elever i folkeskolen. Eleverne er kognitive meget udfordret, dvs at eleverne har det MEGET fagligt svært og ligger lavest i klassernes hieraki, og de har udfordringer med lavt selvværd. Vi har oprette Ø-holdet, hvor eleverne kommer ned og får succesoplevelser og får tingene under neglene. De får et fællesskab, de ikke har oplevet før. Alle er ligeværdige og kan bidrage med noget. 

 

På holdet har vi vores dejlige kolonihavehus. Huset må gerne benyttes af hele skolen, men det er Ø-holdet, som står for det. Det ville give en kæmpe succesfølelse og anerkendelse fra de andre elever, hvis eleverne fik muligheden for at lave noget, som hele skolen kunne have glæde af. Derfor har vi søgt om hjælp til at lave udearealet med nye sten, som eleverne selv skal ligge. Det ville gøre, at der kunne laves udendørs undervisning for alle skolens elever. Kolonihaven har bede og der ligger en sø tæt ved, som er giver ideelle muligheder for spændende forløb. 

Vores dejlige kolonihavehus gror desværre til i ukrudt og energien bruges meget på at holde fælles arealet frit, så vi kan sidde der. Flere sten er flækket eller ligger skævt, så det er svært at have stole og borde til at stå. Vi ønsker os hjælp til at få lagt nye sten, så vi alle kan få mere glæde af det.

Ønskede materialer

435 sten 50*50*5                 8679,-
Stabilgrus 2*bigbags           1698,-
Afrettersand 2 bigbags        1478,-
 Ialt                                     11855,-