TMG Kunstgræsbane, projekt om opførsel af skur til udstyr

15. januar 2021
Ansøger: TMG Fodbold - gruppen bag ny kunstgræsbane
At få skabt et skur som kan rumme materialer

Idrætslivet i Mårslet er et stærkt omdrejningspunkt i nærmiljøet og med til at tiltrække og fastholde nye borgere i alle aldre.

TMG Fodbold har 420 aktive spillere og er en klub i vækst med fokus på bredden, børn og unge og med et godt tag i både drenge- og pigefodbold. Vi har en stærk organisation med en meget aktiv bestyrelse og 45 engagerede trænere, som er med til at planlægge og drive klubben fremad. Der er generelt stor lokal opbakning til idræts- og foreningslivet, og der er en høj parathed til frivillighed fra byens borgere og erhvervsliv.

Etablering af skuret vil foregå af frivillige kræfter blandt klubbens medlemmer i et samarbejde med TH Gruppens ejer Troels Højlund (Tømmer og Enterprise leder) som har tilbudt sin hjælp med projektet. Dette sikrer, at vi får etableret et skur som overholder gældende standarter og som er håndværksmæssigt rigtigt. Med støtte fra Jem & Fix, har vi dermed de optimale betingelser for at komme i mål med, at få fixet dette ”projekt” i en treenighed af gode materialer – faglig rådgivning og frivillige hænder! Lige nu udgør en gammel udtjent og fugtig container denne rolle – det er ikke optimalt for udstyret. 

Ønskede materialer

Se vedlagte bilag med materialeliste.