Reparation af tag på kajakhus Lørdag den 24. august 2024

02. juli 2024
Ansøger: Aarhus Havkajakklub
Utæt tag - Arbejdsdag den 24. august 2024. Hurtig afgørelse. Aarhus Havkajakklubs kajakker opbevares i kajak skure. Et af skurenes tag er blevet utæt og skal repareres. Kajakkerne bruges af alle klubbens medlemmer.
Vi håber på en hurtig afgørelse, da vi har arbejdsdag den 24. august 2024. Aarhus Havkajakklub har haft hjemsted i Marselisborg Lystbådehavn siden 2003. I 2013 byggede klubben et nyt klubhus på 75 m2 indeholdende entre, opholdsrum med køkken, omklædning, toilet og teknikrum. Som en del af byggeriet etableredes et offentligt toilet. Huset er opvarmet med en luft-til-luft varmepumpe, og brugsvand er opvarmet med en luft-til-vand varmepumpe. De 230 medlemmer fordeler sig på syv unge under 25, 145 voksne, hvor de 78 er over 60 år. Der er i alt 109 kvinder og 121 mænd. Hvert år opretter klubben kurser for nye medlemmer, hvor teori og praksis løbende munder ud i en prøve, hvorefter de nye medlemmer kan udfolde sig sikkert i kajak på havet. Mange af kursusdeltagerne er unge, ofte under uddannelse, og de fleste har ikke midler til at købe kajakker med det udstyr, der er nødvendigt, og bruger derfor klubbens. Til opbevaring af kajakker er der opstillet ni tyvefodscontainere, samt en værkstedscontainer og to grej containere/skure. På containerne er der monteret solceller til el-produktion. Klubben råder over 27 kajakker, med sikkerhedstilbehør og pagajer, som medlemmerne kan bruge. Containerne er ved at være udslidte og på et af skurene er taget blevet utæt og skal repareres. Klubben ved at spare op til, at kunne bygge nye kajakhuse, med udluftning og solceller på tagene, hvilket er et større projekt, der tager flere år at realisere. Derfor søger Aarhus Hav Kajak Klub materialer til reparation af kajak skurs tag, der er blevet utæt og trænger til udskiftning, som vi gerne vil foretage på arbejdsdagen den 24. august 2024, hvor mange frivillige medlemmer arbejder med vedligeholdelse af klubbens bygninger og udstyr. Foto fra arbejdsdagen 24/08-2024 kan sendes efterfølgende.

Ønskede materialer

9358191 Trapezplade blåtonet profil 70/16 109 x 364 cm 6
9358192 Topskrue monteringssæt A96 100 stk. 4 x 45 mm 2
9057360 Imprægneret reglar 45 × 95 × 3600 mm 4
9057358 Imprægneret reglar 45 × 95 × 2400 mm 4
9057357 Imp. lægter fyr 38 × 57 × 3600 mm 10
9358241 Phønix grundingsasfalt 5 liter 1
9014386 Vindskede aluminium 70 x 23 x 80 x 1000 mm 14
9029228 Bygge & Sanitet silikonefugemasse grå 300 ml - Stabile 4
9064628 Universalskrue Basic 5,0 x 70 mm 140 stk. 2 pk
9064624 Universalskrue Basic 4,5 x 50 mm 250 stk. 2 pk
9063375 Vinkelbeslag med rib 105 × 105 × 90 mm 20-pk. 1 pk
9915203 NKT Fasteners maskinskrue M4 x 40 mm 6 stk. 5
9013282 NKT Fasteners møtrik M4 6 stk. 7
9013280 NKT Fasteners skive rund M4 Ø9 mm 20 stk. 2
9021085 Phønix selvbyggerpap 1 x 5 meter 2
9358195 Skumtætningsklodser til blåtonet trapezplade 10-pk. 1