Opbevarings loft

20. februar 2024
Ansøger: Gesten Lokalråd
Vi vil gerne udvide vores lagerplads i vores opbevarings hal, så vi kan have plads til byens/foreningens inventar, som bruges til hele byens glæde, f.eks. i forbindelse med vores byfest, flag alle og julebelysning mm.

Gesten lokalråd varetager lokalområdet interesser og fungere som en paraplyorganisation, for hele lokalområdet. frivillige under lokalrådet, varetager forskellige arrangementer og bymæssige tiltag, som f.eks. byfest, julemarkedet, jule op pyntning, flagalle samt forskellige projekter, såsom anlæggelse af legeplads og hundeskov mm. Lokalrådet råder over en stål hal, hvor vi opmagasinerer byens materiel, som anvendes i forskellige sammenhænge. Pladsen i denne hal, er ved at være trang, hvorfor vi gerne vil bygge et loft, i den ene ende af hallen, så vi kan få noget opbevarings plads i højden og derved udvide vores lager plads i hallen. Lokalrådet arrangere årligt en stor arbejdsdag, hvor frivillige samles og vedlige forskellige ting i lokalområdet. Denne arbejdsdag vil vi gerne bruge på, at bygge et loft i den ene ende af vores hal, så vi kan skabe mere opbevarings plads. Byggeriet vil derfor blive udført af frivillige fra lokalområdet. Vi søger støtte til dette projekt, da vi er en frivillige forenings, som har begrænset midler til rådighed. Den øget opbevarings plads, vil gøre, at de forskellige arrangementer kan anskaffe sig flere remedier, til gavn for hele lokalområdet.

Ønskede materialer

9057374 Imp. stolper fyr 97 × 97 × 2100 mm 12
9057366 Imprægneret reglar 45 × 120 × 3600 mm 15
9057358 Imprægneret reglar 45 × 95 × 2400 mm 31
9057357 Imp. lægter fyr 38 × 57 × 3600 mm 10
9000946 NKT Fasteners SPUN+ Climate skrue 4,5 x50 mm 200 stk. 2
9043140 Hulplade 100 x 220 x 1,5 mm 12
9358216 Tagkrydsfi ner 15 mm - 122 x 244 cm 12
9020628 NKT Fasteners SPUN+ Climate skrue 6,0 x120 mm 100 stk. 3
9052878 Bladhængsel 38 x 90 mm 2 stk. 8