Nyt tag på materielhus

23. maj 2024
Ansøger: Fredensborg Roklub
Vi søger om materialer til renovering af vores materielhus, hvor udstyr til bådene opbevares. Huset er løbende vedligeholdt, men taget er nu så dårlig, at det er nødvendigt at udbedre det inden efteråret. Da roklubben, ligesom jem&fix, er stærkt forankret i Fredensborg, finder vi det naturligt at søge jer om tilskud. De fleste af klubbens både er adskilt i vintersæsonen, hvor det primære reparations- og vedligeholdelsesarbejde foregår, og det er vigtigt at huset bliver tørt og parat til vinter.
Vi ansøger om materialer til en renovering af taget på vores materielhus, hvor vi opbevarer vigtige dele til vores både. Efter sæsonen adskilles bådene (bådens skrog hhv. årer og rigge), hvor rigge/årer opbevares i materielhuset. Om vinteren anvendes bådhallerne til motion (styrke og romaskiner), så derfor er opbevaring af årer og rigge uden for bådhallerne vigtigt. Materielhuset ligger ved siden af klubhus/bådhaller tæt på Esrum sø. Det er løbende blevet vedligeholdt, imidlertid er taget nu utæt og skal udskiftes og indgangen har sat sig, hvilket skal udbedres ifm. udskiftning af taget, der incl. undertag, tagplader og tagrender. Budget Det samlede budget til materialer ifølge jem&fix webshop er 29.500 kr. Blandt klubbens 200 medlemmer, er der kompetente frivillige til selve arbejdet. Om os Vi er en 90 år gammel klub med medlemmer, primært i aldersgruppen 40+ år, der foruden at være aktive på søen, står for den løbende vedligeholdelse af både, bygninger og udenomsarealer. Vi har knap 60 robåde, der flittigt anvendes lokalt på Esrum Sø, men også udenbys. Vi har nyere både, men også velholdte både tilbage fra 70-80'erne. Vi forestår selv den løbende vedligeholdelse, der er essentiel for materiellets levetid og ikke mindst for roernes sikkerhed. Vi har et aktivt klubliv, de fleste af ugens dage – startende om morgenen og eftermiddag/aften - alle primært lokale og fra Nordsjælland. Vi træner hele året rundt, i sommerhalvåret på søen om vinteren, indendørs. Vi vil gerne fremhæve klubbens store sociale engagement og betydning for det lokale miljø, så en støtte fra jem&fix, vil selvsagt være en vigtig signalværdi – både for medlemmerne og de mange lokale og besøgende i området. Driftsomkostninger Roklubbens almindelige drift betales af medlemmerne og gældende regler for offentligt tilskud til idrætsaktiviteter, men alle investeringer i og vedligeholdelse af materiel (både, årer, redningsudstyr, klubhus mv.) kan alene ske på basis af bidrag fra sponsorer.

Ønskede materialer

9358216 Tagkrydsfiner 15 mm - 122 x 244 cm 20
9021085 Phønix selvbyggerpap 1 x 5 meter 12
9036656 Tagplade bitumen sort 0,83 x 2 meter 42
9036658 Søm til bitumen tagplader sort 200 stk. 6
9036657 Rygning til bitumen tagplader sort 85 x 45 cm 12
9058507 Tagfod sort aluminium 55 x 80 x 1000 mm 20
9057360 Imprægneret reglar 45 × 95 × 3600 mm 8
9063674 Imp. forskalling 25 × 50 × 4200 mm 30
9057356 Imp. lægter fyr 38 × 57 × 2400 mm 56
9057355 Imp. brædder fyr 25 × 125 × 3600 mm 16
9057353 Imp. ru brædder 16 × 100 × 2400 mm 8
9067589 Grøvik tagrende T125 aluminium 4 meter 6
9067592 Grøvik konsoljern T125 aluminium 32
9067590 Grøvik endebund T125 aluminium 4
9067593 Grøvik rendesamler T125 aluminium 6
9067591 Grøvik tudstykke 70 mm T125 aluminium 2
9067596 Grøvik N70 rørholder aluminium 2-pk 2
9067594 Grøvik N70 nedløbsrør 70 mm 3 meter aluminium 2
9067597 Grøvik N70 udkaster t/nedløbsrør aluminium 2
9067600 Grøvik N70 nedførsel aluminium 2-pk 2
9028549 Beslagskrue CSA 5,0 x 35 mm - 250 stk. 1
9067603 Grøvik tætningsmasse til endebunde 100 ml 1
9038151 Alusøm 2,6 x 25 mm - 100 stk 1
9000952 NKT Fasteners SPUN+ Climate skrue 5,0 x 60 mm 200 stk. 2
9000943 NKT Fasteners SPUN+ Climate skrue 4,0 x 50 mm 200 stk 1
9030955 Træbeskyttelse heldækkende sort 5 l - Træfix 1